Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zber papiera

  V dňoch 28.09.2020 - 02.10.2020
  bude Základná škola, Bojná 76 organizovať

  ZBER PAPIERA.

  Zbierame zviazané noviny a časopisy.
  (kartóny nezbierame)

  Najlepší jednotlivci budú odmenení!

  Ď A K U J E M E !

 • Opatrenia pre školy počas pandémie COVID-19

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo od 16.9.2020 manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na webovom sídle 

   https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

   

  Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

  Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

   

   

   

 • 2% z daní

 • Upozornenie

  Upozornenie

  Z bezpečnostných dôvodov bude  brána školy do 14.00 hod. zatvorená.         

                                                                                                                                                          riaditeľka školy              M. Krajčíková

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Opatrenia proti pedikulóze

                         Zákonný zástupca,ktorý zistí u svojho dieťaťa pedikulózu(zavšivavenie),je povinný                                                                                                                                                                                                                   neodkladne  informovať  triedneho učiteľa.

  Žiak nastúpi do školy až po úplnom vyliečení.

  Ďalšie opatrenia proti pedikulóze obsahuje školský poriadok čl.18.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria