Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Oravcová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Franková
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Krogmannová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renata Krajčíková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Kováčová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Ábelová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Harmadyová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Rudolf Čakajda
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Galina Mikulič
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Valentová
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Filipejová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Kupec

© aScAgenda 2021.0.1264 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.05.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria