Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Oravcová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Franková
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Krogmannová
Foto Foto Foto Foto Foto
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renata Krajčíková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Kováčová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Ábelová
Foto Foto Foto Foto Foto
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Harmadyová
Foto Foto Foto Foto Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Rudolf Čakajda
Foto Foto Foto Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Galina Mikulič
Foto Foto Foto Foto Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Valentová
Foto Foto Foto Foto Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Filipejová
Foto Foto Foto Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Kupec

© aScAgenda 2021.0.1234 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria