Úradné hodiny

Časové rozdelenie vyučovacích hodín      

                                   

7,55 -      8,40      1. vyučovacia hodina

8,45  -     9,30      2. vyučovacia hodina

9,50 –   10,35      3. vyučovacia hodina

10,40  - 11,25      4. vyučovacia hodina

11,30  - 12,15      5. vyučovacia hodina

12,20  - 13,05      6. vyučovacia hodina

13,35  - 14,20      7. vyučovacia hodina

 

 

Prestávky medzi hodinami 

po 1., 3., 4.,5. vyuč. hodine 5 minút,

po 2. vyuč. hodine 20 minút,

po 6. vyuč. hod. 30 minút

 

Úradné hodiny

Vitajte na stránkach našej školy

 • Vážení zákonní zástupcovia,
  podrobné informácie o zápise budú postupne zverejňované (najneskôr do 31.3.2023)v tomto odkaze zápis detí do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2023/2024 a v MŠ Bojná a MŠ Veľké Dvorany.

  Elektronická prihláška je zapnutá!

 • Zapojili sme sa do najväčšej matematickej súťaže na svete Matematický klokan.
  V roku 25 .výročia tejto celosvetovej súťaže 33 žiakov 1. – 7. ročníka riešilo zaujímavé a nie príliš náročné úlohy. Zabavili sa a aj niečo nové naučili .
  Na každého účastníka čaká diplom, darček a na piatich šťastlivcov aj mobil.

  Výsledky súťaže budú zverejnené 18.4.2023 na stránke www.matematickýklokan.sk

 • Svetový deň vody

  Už tri desaťročia je 22. marec Svetovým dňom vody. Tohtoročná téma s názvom Urýchlená zmena upriamuje pozornosť na vyriešenie krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Kampaň s názvom Be the change, teda Buď zmenou, povzbudzuje ľudí ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou. Svetový deň vody bol na našej škole plný aktivít a súťaží. Vyhlásili sme súťaž o Najkrajší plagát ku Dňu vody. Práce tried boli naozaj úžasné a bolo ťažké vybrať tri najkrajšie.Porota rozhodla :
  1. miesto -6.A
  2.miesto -2.B
  3.miesto -3.A,5.A
  Ďakujeme všetkým za kreativitu a chuť prispieť svojou troškou k ochrane vody na Zemi !

 • Takto sa na Hodinu Zeme, ktorá bola na celom svete 25.3.2023 chystali žiaci 1.B

 • 21.marca sme sa pridali k 383 školám a organizáciám, ktoré sa rozhodli zapojiť do celoslovenskej zbierky Hodina deťom,ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska.
  Spoločne sa nám na škole podarilo vyzbierať 203,70 €.
  Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

  Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom aj prispievajúcim za snahu pomáhať !

 • V marci sa príroda začína prebúdzať, zvieratá privádzajú na svet svoje mláďatá. Ako sa správať v lese,aby sme ich nevyrušovali, aké zvieratá žijú u nás, čo je prácou poľovníkov a mnoho ďalších zaujímavých vecí sa dozvedeli žiaci 3. -6. ročníka na stretnutí s poľovníkmi . Ďakujeme !

 • Cieľom Národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak) je zabezpečiť všetkým žiakom základných škôl prístup k informačno-komunikačným technológiám. V rodinách, kde rodič nemôže finančne pokryť náklady na nákup digitálnych technológií, prispeje tento projekt finančnou pomocou.

  Všetky potrebné informácie nájdete na: www.digitalnyziak.sk

 • V stredu ,15.3.2023 sa uskutočnilo Obvodné kolo - Hviezdoslavov Kubín vTopoľčanoch. Naši žiaci priniesli domov veľa diplomov. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!

 • 28. 2. 2023 sa šiestaci a siedmaci zúčastnili divadelného predstavenia Malý princ v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria