Úradné hodiny

Časové rozdelenie vyučovacích hodín      

                                   

7,55 -      8,40      1. vyučovacia hodina

8,45  -     9,30      2. vyučovacia hodina

9,50 –   10,35      3. vyučovacia hodina

10,40  - 11,25      4. vyučovacia hodina

11,30  - 12,15      5. vyučovacia hodina

12,20  - 13,05      6. vyučovacia hodina

13,35  - 14,20      7. vyučovacia hodina

 

 

Prestávky medzi hodinami 

po 1., 3., 4.,5. vyuč. hodine 5 minút,

po 2. vyuč. hodine 20 minút,

po 6. vyuč. hod. 30 minút

 

Úradné hodiny

Vitajte na stránkach našej školy

 • Moduly sú projekt MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej a športovej výchovy inovatívny obsah, alebo zaujímavé vzdelávacie metódy. Jeden modul predstavuje ucelený tematický blok šiestich vyučovacích hodín. Projekt je zameraný na žiakov 2, 3 a 4 ročníka I. stupňa základných škôl.
  "Koncept „detskej sebaobrany" sa skladá z viacerých bojových umení, ale bazálnu platformu tvorí jednoznačne karate - umenie prázdnej ruky. Výhodou modulu KARATE je široká ponuka možností aktívne sa hýbať, pričom sa deti naučili základy blokov, úderov a kopov, zdokonalili sa v obrane a súčasne mali možnosť porovnať sa s rovesníkmi v súťažnej dráhe "KARATE AGILITY". Deti sa naučia riešiť nielen sporné situácie, ale v kritickom momente primerane zareagovať, či aplikovať pravidlá hry fair-play.
  Naši žiasi absolvovali Školský šport -modul karate pod vedením skúseného trénera Tomáša Klemana. Ďakujeme!

 • Projekt Šafran

  Projekt Šafran je írska iniciatíva, ktorá zahŕňa niekoľko európskych krajín. Úlohou tejto nadácie je, vzdelávať a priblížiť problematiku holokaustu žiakom rôznych vekových kategórii.
  Aj naša škola sa tento rok zapojila do projektu. Nadácia HETI – Holocaust Education Trust Ireland poskytla cibuľky žltých šafranov, ktoré vysadili žiaci deviateho ročníka v areáli školy na pamiatku 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu.

 • Dňa 2.11.2022 navštívili tretiaci a štvrtáci Hvezdáreň v Partizánskom.

 • Tekvice a tekvičiaci

  V stredu 26.10.2022 žiaci 1. stupňa spolu s rodičmi zažili výnimočné popoludnie. Spolu vyrezávali tekvice. opekali a šantili v jesennom lístí. Za ich dielka môžete hlasovať na talentagent-tekvicománia .
  Po registrácií možno hlasovať za našu fotografiu tekvičiaci-žiaci zo ZŠ Bojná alebo nahrať vlastnú. Hlasovať môžete 1x za 5 minút-ide o počet hlasov. HLASUJTE! HLASUJTE! HLASUJTE!
  Ďakujeme pani učiteľkám, deťom a rodičom za príjemné chvíle strávené vonku .

 • Blokové vyučovanie - Medzinárodný deň školských knižníc

  13.ročník česko-slovenského projektu záložka do knihy spája školy
  Téma : Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie.
  Žiaci 1.-a 2. stupňa pripravili 250 záložiek na výmenu s partnerskou školou -ZŠ Limbova 30, Žilina .

  Mesiac úcty k starším Program pre starkých

  Učíme inak Píšeme si s kamarátmi Žiaci z 2.B si našli kamarátov v Košiciach

  Šarkaniáda v 2.B

  Šarkaniáda v 1.B

  Exkurzia 7.A v Starej elektrárni v Piešťanoch

 • Jeseň -pani bohatá

  Už tradične sa u nás konala výstava -Plody jesene a aj tento rok sme sa zapojili do projektu Hovorme o jedle v rámci ktorého prebiehali rôzne súťažno - vzdelávacie aktivity : diskusie o zdravom jedle, o zelenine, ovocií, orechoch z našich sadov , Deň jablka -jablkové hody.ďakujeme rodičov za spoluprácu .

 • V utorok 13.9. sa žiaci 1. stupňa vybrali na exkurziu na Hradisko Valy, kde ich čakal pán Golský z Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej. Ďakujeme za zaujímavý výklad.

 • RECYKLOHRY

  Milí rodičia a žiaci!

  Pripomíname Vám, že v našej škole stále prebieha zber vyradeného elektroodpadu, ktorý bude odovzdaný na recykláciu.Ak máte doma použité batérie, tonery a vyradené malé elektrozariadenia, odovzdajte ich deťom. Deti elektroodpad vložia do zberných nádob pri vchode, príp. triednym učiteľom.
  Zbierajú sa:

  1. použité batérie - tužkové a gombíkové batérie, batérie z mobilov, tabletov, fotoaparátov, notebookov,...Nesmú to byť: hrdzavé a poškodené batérie, nabité a nové batérie, priemyselné batérie a autobatérie
  2.použité tonery a atramentové cartridge - nesmú byť poškodené a rozbité, musia vojsť do otvoru v zbernom boxe, do boxu sa vhadzujú v pôvodnom plastovom obale alebo v zviazanom igelitovom vrecku (nie v škatuli
  3. drobný elektroodpad- kalkulačky, notebooky, myši k počítačom, telefóny- mobilné aj na pevnú linku, nabíjačky na telefóny, tlačiarne, zariadenia GPS, žehličky, hriankovače, elektrické nože, varné kanvice, hodiny, holiace strojčeky, váhy, fény, rádiá, kamery, videorekordéry, HI-FI súpravy, hudobné nástroje, prehrávače, elektrické a elektronické hračky, počítače na beh a bicyklovanie, dymové hlásiče, tepelné regulátory, termostaty, malé elektrické a elektronické nástroje, tlakomery, malé prístroje na monitorovanie a kontrolu, smerovače, ventilátory, mikrovlnné rúry, svietidlá, šijacie stroje, čističe kobercov, vysávače...
  Všetky tieto prístroje musia byť kompletné (nie demontované), musia sa zmestiť do otvoru v zbernej nádobe.
  Nezbierajú

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria