Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Mapa

 • Ľudové piesne a ľudové hudobné nástroje zneli v podaní rodiny Hlbockých v programe Spievajže si ,spievaj !

 • Do 22. ročníka finančnej zbierky Deň narcisov naša škola prispela sumou 191,65 €. Ďakujeme !

 • Aj tento rok všetci siedmaci, niekoľko ôsmakov a deviatakov úšpešne absolvovali Lyžiarsky výcvik v Jasenskej doline.

 • Vo štvrtok 15.3. prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín . Víťazom blahoželáme!

 • Krásne masky, dobrá zábava, usmiate tváre...taký bol Karneval 2018. Chceme vyjadriť Podakovanie_sponzorom.pdf , učiteľom , rodičom a všetkým, vďaka ktorým sme prežili užasný deň.

 • Na základe  Všeobecne záväzného nariadenia obce Bojná č. 5/2016 sa od 1. septembra 2016  zvyšujú prispevky_na_SKD_a_SJ.doc

 • Prosím všetkých rodičov, aby  z dôvodu bezpečnosti  žiakov

   nevchádzali  do areálu školy autom.

  Pred vyučovaním  v čase od 7,10 hod. do 8,00 hod.

          Po vyučovaní od 11,25 hod. do 13,30 hod.                                                                                                                  riaditeľka školy M. Krajčíková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria