Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 21.1.2018)
Timea Boldišová (4.B)
Alex Bukna (3.A)
Marko Bukna (3.A)
Pozajtra (Pondelok 22.1.2018)
Šimon Kunovský (5.A)
 • Vodnopolový turnaj v Topoľčanoch bol aj za účasti našej školy. Družstvo skončilo na 2. mieste. Gratulujeme!

 • prišiel do 1.a a 4.A o trochu skôr ako k nám ostatným. Deti s pani učiteľkami pozvali vzácnych hostí, rodičov a starých rodičov a pripomenuli im ,ako to bolo kedysi na Vianoce. Koledy, vinše, zvyky ,obyčaje, na stole voňala štedrá večera .... a všetci sa nadýchli tej omamnej vône Vianoc, ktoré už klopú na dvere...

 • Ktože to na bielych saniach prišiel pred náš dom ,komuže to zvonky zvonia cingi-lingi bom? Bradu má až niže pása, uhádnuť tak ľahko dá sa , že to opäť navštívil nás On -Mikuláš

 • Aj tento rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy .Cieľom projektu je nadviazanie kontaktu medzi slovenskými a českými školami.Naši žiaci vytvorili záložku na tému Tajuplný svet knižných príbehov a vymenili si ich s pridelenou partnerskou školou. Tento rok išli naše záložky do ZŠ s MŠ Blanenská1 Brno.Pozdravujeme našich nových kamarátov!

 •  Kytička básní a piesní uvitá pre starkých sa rozvila vo štvrtok 26.10. v kultúrnom dome v Bojnej. Žiaci našej školy ňou iste potešili  svoje babičky a dedkov. Vnuci a vnučky im takto poďakovali za ich velikánsku lásku a dobrotu.

 • Pani učteľka Ábelová spolu so svojimi prvákmi pripravila  Deň otvorených dverí , na ktorý pozvali svojich rodičov a starých rodičov.Deti ukázali ,čo sa už  naučili, ako pracujú s interaktívou tabuľou a starkých potešili básničkami , pesničkami a darčekmi, ktoré spolu s pani učiteľkou vytvorili.

 •   Babie leto láka deti von, ponúka veľa možností, ako využiť posledné slnečné lúče a zažiť niečo výnimočné. Jedným z takýchto zážitkov bola určite aj Opekačka v Školskom klube detí. 

 • Dnes, na Deň jablka, sme si všetci pochutnali na tomto zdravom ovocí  a na 1. stupni vyhodnotili výstavu ovocia a zeleniny Plody jesene . Deti spolu s rodičmi vyrobili naozaj krásne aranžmány . Tie najkrajšie boli odmenené cenami. 

 • Na základe  Všeobecne záväzného nariadenia obce Bojná č. 5/2016 sa od 1. septembra 2016  zvyšujú prispevky_na_SKD_a_SJ.doc

 • Prosím všetkých rodičov, aby  z dôvodu bezpečnosti  žiakov

   nevchádzali  do areálu školy autom.

  Pred vyučovaním  v čase od 7,10 hod. do 8,00 hod.

          Po vyučovaní od 11,25 hod. do 13,30 hod.                                                                                                                  riaditeľka školy M. Krajčíková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria