Navigácia

Informácie pre stravníkov

Personálne obsadenie

 

V školskej jedálni pracujú odborne kvalifikované pracovníčky.

Vedúca Iveta Chnápková

Hlavná kuchárka Eva Bečková 

Kuchárka Daniela Krajčíková

Prevádzkové pracovníčky Zuzana Kmeťová a Katarína Zvozilová.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria