Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Drevodielňa Dr.
  Fyzika F Rozvrh
  Hudobná výchova HV Rozvrh
  Chémia CH Rozvrh
  Jazyková učebňa JU
  Jazyková učebňa-Vanyová JUV
  Kovodielňa Ko
  Počítačová učebňa PU
  Počítačová učebňa 1.-4.roč PU1.-4.
  Prírodopis Pr
  Výtvarná výchova VV Rozvrh

© aScAgenda 2021.0.1264 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.05.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria