Navigácia

školský rok 2020/2021

         

Dátum

Názov súťaže + umiestnenie

Kolo

Pripravoval

 

Olympiáda SJL

Lucia Drahovská – 9.A – 10. – 11. miesto

okresné

Mgr. Harmadyová

13.1.2021

Olympiáda ANJ

Viktória Kulichová – 8.A – 10. miesto

Natália Krajčíková – 7.A – 12. – 14. miesto

 

okresné

 

Mgr. Valentová

27.1.2021

MAT olympiáda

Timotej Lukoťka – 9.A – 7. miesto

Samuel Janicki – 5.A – 11. – 14. miesto
okresné

 

Mgr. Martinovičová

Mgr. Čakajda

5.2.2021

GEO olympiáda

Veronika Mazáňová – 7.A – 2. miesto

Lenka Matejovičová – 5.A – 3. miesto

Terézia Ťapuchová – 5.A – 4. miesto

Timotej Lukoťka – 9.A – 6. miesto

Samuel Janicki – 5.A – 7. miesto

Patrik Baláž – 9.A – 11. miesto

Boris Krajčík – 6.A – 14. miesto

 

 

 

okresné

 

 

 

Mgr. Vančová

11.2.2021

DEJ olympiáda                                        Veronika Mazáňová – 7.A – 2. miesto                 Tomáš Ďuriška       -   7.A - 8.miesto

 

 

okresné Mgr. Vančová
10.3.2021

Biblická olympiáda

družstvo žiakov – 1. miesto

Karolína Ďurišková – 5.A

Tomáš Ďuriška – 7.A

Lucia Drahovská – 9.A
dekanátne Mgr. Harmadyová
26.3.2021

DEJ olympiáda

Veronika Mazáňová – 7.A – 2. miesto
krajské Mgr. Vančová

14.4.2021

13.4.2021

PYTAGORIÁDA

Veronika Mazáňová – 7.A – 4. miesto

Karolína Ďurišková – 5.A – 10. miesto

Samuel Janicki – 5.A – úspešný riešiteľ
okresné Mgr. Čakajda
16.4.2021

GEO olympiáda

Veronika Mazáňová – 7.A – 9. miesto

krajské Mgr. Vančová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria