Navigácia

školský rok 2019 /2020

Dátum

Názov súťaže + umiestnenie

Kolo

Pripravoval

25.9.2019

Cezpoľný beh

Družstvo chlapcov 2. miesto

Jednotlivci

Richard Čerešňák – 7.B -2. miesto

Jakub Martiš – 9.A – 7. miesto

Tomáš Pavlik – 9.A – 13. miesto

družstvo dievčat 5. miesto

Jednotlivci

Adriána Boldišová – 8.A – 11. miesto

Janka Vyletelková – 8.A – 14. miesto

Tatiana Jančovičová – 9.A – 19. miesto

 

 

 

 

okresné

 

 

 

 

Mgr. Zvala

Mgr. Kupec

21.10.2019

Bedminton

družstvo chlapcov - 3. miesto

Michal Kováč – 9.A

Tomáš Pavlik – 9.A

okresné

Mgr. Zvala

22.10.2019

Bedminton

družstvo dievčat - 2. miesto

Lucia Boršodyová – 9.A

Tatiana Jančovičová – 9.A
obvodné Mgr. Kupec
17.12.2019 Volejbal – chlapci 1. miesto obvodné Mgr. Zvala
15.1.2020

Olympiáda ANJ

Miroslav Chudý – 8.A – 4. miesto

Viktória Kulichová – 7.A – 10. miesto
okresné Mgr. Valentová
28.1.2020 Volejbal – chlapci - 3. miesto okresné Mgr. Zvala
29.1.2020

Matematická olympiáda

Samuel Cavalcanti – 9.A – 7.-8. miesto

Michal Kováč – 9.A – 18. miesto

Boris Krajčík – 5.A – 18.-21. miesto

Laura Tomanová – 5. A – 27.-29. miesto
okresné

Mgr. Martinovičová

 

Mgr. Kotorová
30.1.2020 Futsal – chlapci - 2. miesto obvodné Mgr. Zvala
6.2.2020

GEO olympiáda

Boris Krajčík – 5.A – 4. miesto

Karolína Medeková – 7.A – 5. miesto

Timotej Lukoťka – 8.A – 5. miesto

Lucia Petríková – 5.A – 9. miesto

Viktória Masarovičová – 6.A – 16. miesto
okresné Mgr. Vančová
14.2.2020

DEJ olympiáda

Tomáš Ďuriška - 6.A – 5. miesto

Veronika Mazáňová – 6.A – 11. miesto
okresné Mgr. Vančová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria